ФАС OFF!

#ФАСOFF Да… разкараме фасовете! А и не само! Кога?! 6-ти април от 9:00! Къде?! Южен  плаж (корабчето) Какво  ще правим?! Откриваме  сезон 6 на БиС, казваме си няколко думи и тръгваме дружно по плажа, по алеята на лов за фасове, сламки, чашки и всякакви други...